KCM Denizcilik İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

KCM Denizcilik, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek.

- Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.

- Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek.

- Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.

- Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek.

- Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek.

İşe Yaklaşım

Dünya sınırları içerisinde kanunlar muhaceresinde işlevlerini tamamlar.

Müşteri memnuniyeti temel esastır.

Çalışma, dürüstlük temel şart olduğu gibi bunlar yanı sıra yüksek performans şirketimizce odüllendirilir.

Dahil olduğumuz tüm projelerde, müşterilerimize tam ve kapsamlı bir kalite döngüsü sağlamak amacı ile güçlü bir iletişim ağı kurmak, işverenlerimizin ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ve kardan çok kaliteye odaklanan yapımız ,bizleri dinamik ve başarılı yapan değerlerimizin en başında gelir.

Bizleri diğer şirketlerden farklı kılan en önemli özelliğinin müşteri memnuniyetine karşı sergilediği olağandışı yaklaşım olduğuna inanmaktayız. Başlıca önceliğimiz, olası yeni müşteriler edinme amacı ile ekstra kaynakların tahsis edilmesi yerine halihazırda sahip olduğumuz müşterilerimizin memnuniyetini muhafaza etmektir.

Bünye dışındaki herkese karşı da son derece hoşgörülü, güler yüzlü ve saygılıdırlar.